Search This Blog

Monday, 24 August 2015

Tài liệu tham khảo


Nguyễn Trãi , Quốc Âm Thi Tập , Việt Nam, Phúc Khê nguyên bản, 1868.
Bùi Văn Nguyên - biên khảo - chú thích - giới thiệu, Ức Trai Di Tập Bổ Sung, Phần Văn Chương, Nguyễn Trãi. Saigon, nxb Khoa Học Xã Hội & Mũi Cà Mâu,
1994.
Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, Nguyễn Trãi Toàn Tập tân biên, TP HCM, nxb
Văn Học,
2000.
Vũ Văn Kính - phiên khảo. Quốc Âm Thi Tập , TP HCM, Nhà xuất bản Trẻ,
1995.
Nguyễn Thạch Giang - phiên khảo và chú giải. Quốc Âm Thi Tập . Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa,
2000
Paul Schneider, Nguyen Trai et son recueil de poèmes en langue nationale, France, Marseille, éditions CNRS, 1987.
Trần Trọng Dương, Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển,  Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2014 
Thiều Chửu, Hán-Việt Tự-Ðiển , Hà Nội, nxb Ðuốc Tuệ, 1942.
Thiều Chửu v2.0 Hán Việt đối chiếu: http://www.vietnamtudien.org/tc2/
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn, Institut of Vietnamese Studies, USA, 2009.No comments:

Post a Comment